DOLNOLHOTSKÝ

BAJK

bajkerský závod

Propozice závodu / pravidla

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Závod horských kol Dolnolhotský BAJK se bude konat v sobotu 22.6.2024.

START a CÍL

Start i cíl je v blízkosti areálu hřiště TJ Sokol Dolní Lhota. Souřadnice: (49°49’59.0″N 18°05’23.5″E; R3MQ+6WH Čavisov, Česko). 

TRASA
Soutěžní trať pro horská kola vede v mírném lesním terénu s techničtějšími výjezdy i sjezdy. Závod se pojede na 4 kola. Závodníci vystartují z areálu závodiště, pojedou 1,2 km až k soutěžnímu okruhu, kde ujedou 4 kola a pak zamíří do cíle. 
Počet ujetých kol bude u každého závodníka zobrazen hned za mezičasem u nájezdu do dalšího kola na velké obrazovce, takže bude mít každý závodník přehled o tom, kolik kol mu ještě zbývá, případně zdali má zamířit do cíle.
Více informací naleznete zde: TRASY.

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE
Limity počtu závodníků na startu letošního závodu jsou následující:
● 100 v kategoriích mužů a žen
● 100 v dětských kategoriích od 6 – 14 let
● 30 v dětských kategoriích odrážedel do 5 let

Zájemci se mohou přihlásit do jedné z následujících soutěžních kategorií: 

Muži a ženy (od 15 let)
MA – kadeti 15-16 let – ročníky narození 2008-2007*
MB – junioři 17-18 let – ročníky narození 2006-2005
MC – muži 19-29 let – ročníky narození 2004-1994
MD – muži 30-39 let – ročníky narození 1993-1984
ME – muži 40-49 – ročníky narození 1983-1974
MF – muži 50+ – ročníky narození 1973+

ZA – kadetky 15-16 let – ročníky narození 2008-2007*
ZB – juniorky 17-18 let – ročníky narození 2006-2005
ZC – ženy 19-29 let – ročníky narození 2004-1994
ZD – ženy 30-39 
– ročníky narození 1993-1984
ZE – ženy 40+ – ročníky narození 1983+

* U této kategorie rozhoduje přesné datum narození. Je-li Vaše dítě narozeno až po datumu konání závodu, může jet ještě v dětské kategorii. Volba je pouze na zákonném zástupci.

Děti (od 6 do 14 let)
Zapsat dítě do starší kategorie je možné po předchozí domluvě s ředitelem závodu. Opačným směrem to nelze.
KA – kluci 6-7 let (EASY) – ročníky narození 2017-2016
KB – kluci 8-10 let (DRIVE 3) – ročníky narození 2015-2013
KC – kluci 11-12 let (DRIVE 5) – ročníky narození 2012-2011
KD – kluci 13-14 let (DRIVE 7) – ročníky narození 2010-2009 

HA – holky 6-7 let (EASY) – ročníky narození 2017-2016
HB – holky 8-10 let (DRIVE 3) – ročníky narození 2015-2013
HC – holky 11-12 let (DRIVE 5) – ročníky narození 2012-2011
HD – holky 13-14 let (DRIVE 7) – ročníky narození 2010-2009

Děti na odrážedlech (do 5 let)
Zapsat dítě do starší kategorie je možné po předchozí domluvě s ředitelem závodu. Opačným směrem to nelze.
OK – kluci na odrážedlech – ročníky narození 2023-2018
OH – holky na odrážedlech 
– ročníky narození 2023-2018

ŘAZENÍ NA STARTU ZÁVODU MUŽŮ A ŽEN

Řazení na startu určuje pořadatel. Závodníci všech kategorií mužů a žen, kteří se v předchozím ročníku Bajku umístili v celkovém pořadí od 1. do 30. místa, mají absolutní přednost při řazení na startu závodu. Pořadatel vytvoří oddělený koridor v délce 3 jízdních kol a v něm se přednostně zařadí zmiňovaní závodníci. Ti budou pořadatelem vyvoláni v dostatečném předstihu před startem závodu.
Za nimi se zařadí ostatní závodníci systémem kdo dřív přijde… .

JSME SOUČÁSTÍ B.A.R.S. – BAJKERSKÉ AMATÉRSKÉ REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE

Soutěž BARS pohárovým způsobem vyhodnocuje výsledky osmi oblíbených MTB maratonů v regionu Ostravska a Opavska. Do poháru je možné přihlásit se do konce dubna. Zájemci o přihlášku do této soutěže najdou veškeré informace zde: propozice na webu
FB stránka soutěže: https://www.facebook.com/barscup

MĚŘENÍ A VÝSLEDKY ZÁVODU

On-line profesionální čipová technologie www.amchrono.cz

PODMÍNKY ÚČASTI A REGISTRACE

 • On-line registrace všech závodníků a zaplacení startovného převodem (do 21.6.2023). Ceny startovného najdete zde: REGISTRACE
 • Vyjádření potřebných souhlasů.
 • Ochranná přilba je povinná pro všechny závodníky!
 • Zákaz jízdy na elektrokolech!
 • Zákaz odhazování bidonů, obalů od občerstvení mimo určené místo, jímž je Občerstvovačka – bod č.2. na mapě (viz TRASY)
  Děkujeme Vám, že budete toto pravidlo respektovat. Les není odpadkový koš a velmi si vážíme toho, že nám Lesy ČR závod povolí zorganizovat. Pokud se musíte občerstvit v jiných místech, prosím přivezte obal v dresu a vyhoďte ho na určeném místě.
 • Závodníci startují na vlastní nebezpečí.
 • Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla našeho závodu, pravidla fair-play, dbát pokyny pořadatelů a obecně platné právní předpisy.

Účastníci mladší 18-ti let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce nebo v bezprostředním doprovodu dospělé osoby. Pro tento souhlas je rozhodující přesné datum narození. Bez podepsaného písemného souhlasu zákonného zástupce nebude účastníkovi vydáno závodní číslo a nebude umožněno závodit. Potvrzení je možné podepsat i v průběhu registrace v den závodu. Z důvodů rychlejšího odbavení u registrace doporučujeme rodičům tento souhlas vytisknout a podepsat předem. Přihlášením na závod nebo podáním přihlášky (on-line, nebo na místě) bere každý závodník na vědomí a souhlasí s následujícím čestným prohlášením.

Závodník se v den závodu při prezenci pořadatelské službě prokazuje průkazem totožnosti. Bez něj nelze ověřit totožnost a umožnit start.

Každý účastník podpisem na přihlášce nebo odesláním on-line formuláře bere na vědomí, že během závodu bude pořizován fotografický a audiovizuální záznam, který může být zveřejněn pro účely prezentace závodu. Dále dává souhlas na dobu časově neomezenou a bez nároku na honorář se zveřejněním obrazového materiálu pořízeného v souvislosti se závodem, i když je na něm sám uveden a dále dává souhlas se zpracováním svých osobních dat pro potřeby tohoto závodu.

PROGRAM

Děti do 14 let
7:30 – 9:00 – Prezence pro dětský závod
09:10 – Závod odrážedel

09:30 – EASY (HA a KA)
10:00 – DRIVE 3 (HB a KB)
10:30 – DRIVE 5 (HC a KC)
11:00 – DRIVE 7 (HD a KD)
11:30 – Ukončení dětského závodu
12:15 – Vyhlášení výsledků a předávání cen dětského závodu

Muži a ženy / MASTER
09:00 – 12:15 – Prezence + dodatečná registrace na místě
13:00 – Start závodu mužů a žen
15:45 – Vyhlášení výsledků a předávání cen závodu mužů a žen

Pořadatel si vyhrazuje právo k časovému posunu startu závodů a vyhlašování výsledků.

Před startovním výstřelem v závodu kategorií M a Z vystoupí bubenický soubor PERUNIC aby vytvořil tu správnou atmosféru a vyhecuje závodníky před jejich výkonem.

Trofeje, o které se bude bojovat

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO ZÁVODNÍKY

Startovné zahrnuje

 • Zdravotní a pořadatelskou službu
 • Technický servis na trati a v cíli (servis kol a technická podpora)
 • Startovní číslo a servis měření času
 • Stravenku na teplé jídlo a nápoj
 • Parkoviště pro auta
 • Sprchy
 • Tlaková myčka pro umytí kol
 • Občerstvení na trase závodu a v cíli
Kdy se startovné nevrací
 • V případě neúčasti závodníka
 • V případě zrušení závodu z důvodu zásahu vyšší moci

Doporučení pořadatele

 • Doporučujeme individuální úrazové připojištění a pojištění zodpovědnosti způsobené druhým osobám.
 • Doporučujeme lékařskou prohlídku a důkladně zvážit aktuální zdravotní stav.

Diskvalifikace

Závodníci budou diskvalifikováni v těchto případech:

 • Jízda bez přilby
 • Účast v závodě pod cizím jménem
 • Vybočení ze závodní trati či zkracování závodu
 • Výměna startovního čísla
 • Nesportovní chování
 • Odstartování v nesprávné kategorii
 • Užití cizí pomoci

Vedení závodu si vyhrazuje právo v případě nutnosti diskvalifikovat účastníka závodu.

PARKOVÁNÍ

Upozorňujeme všechny návštěvníky závodu, že veřejné obecní parkoviště poblíž areálu hřiště TJ Sokol Dolní Lhota není schopno pojmout velký počet automobilů a slouží především pro návštěvníky areálu TJ Sokol Dolní Lhota a restaurace Sport.
Pro účastníky a návštěvníky BAJKU jsme připravili samostatné parkoviště. Prosíme Vás, abyste přednostně využívali toto místo.

Prosíme Vás, abyste neparkovali na ul. Osvobození. Jedná se o silnici III. třídy a parkování na této komunikaci není povolené ani po dohodě s Policií ČR. V den závodu bude přítomna pořadatelská služba, která bude parkování korigovat. 

Vždy dbejte pokynů pořadatelů.

Mapa areálu Bajku. Souřadnice: R3MQ+8G7 Čavisov.
Klikněte pro zvětšení:

Mapa obecních parkovišť.
Klikněte pro zvětšení:

OBČERSTVENÍ (nejen pro závodníky)

 • koláče
 • palačinky
 • cukrová vata
 • espresso
 • guláš
 • grilované klobásy
 • párek v rohlíku
 • pivo BERNARD – alko i nealko

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO DIVÁKY ZÁVODU

Vážení diváci. I když aktivně nezávodíte, jste taktéž účastníky celé akce a i pro Vás platí určitá pravidla. Protože je náš závod veden převážně přírodou, žádáme Vás o ohleduplné chování, udržování pořádku a především dbejte pokynů pořadatelů. Nepohybujte se v průběhu hlavního závodu přímo v závodní trati a snažte se vždy vyhýbat závodníkům tak, aby jste je neomezili, případně neohrozili.

Dle pokynů správy Lesů ČR tímto všechny účastníky Bajku zároveň upozorňujeme, že v lese platí zákaz rozdělávání ohňů.

Děkujeme Vám a těšíme se, že si všichni DL BAJK společně užijeme.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Propozice a pravidla závodu:

Souhlas zákonného zástupce s účastí na DLBAJK 2022:

Čestné prohlášení BAJK 2022:

Souhlas zákonného zástupce s účastí na cyklistické přípravce s názvem BIKE CAMP:

Podmínky a pravidla pro Bike Camp:

TRIČKA S LOGEM DL BAJK

PAMÁTEČNÍ ODZNAKY DL BAJK

Odznáčky si můžete zakoupit na místě v den konání závodu v registračním stanu.

pins_2