REGISTRACE

Důležité informace před registrací – nepřehlédněte!

ON-LINE REGISTRACE byla ukončena dne 23.6.2021
Další zájemci se mohou registrovat v den konání závodu dle časového harmonogramu v propozicích a to do naplnění kapacity našeho závodu, což je 100 závodníků v kategoriích dospělých. Startovné v tomto případě činí 350,- Kč.
Několik míst pro děti ještě na místě zbývá, ale opravdu jen několik a kdo dřív přijde, ten bude mít místo.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEGATIVNÍM TESTU
Každý závodník od 6 let věku musí při registraci/prezenci odevzdat vyplněné a podepsané čestné prohlášení o negativním testu. Toto prohlášení si můžete stáhnout zde na našem webu a zároveň bude připraveno pro každého závodníka v den konání závodu u registrace/prezence.
Za děti vyplní 
čestné prohlášení zákonný zástupce. Pro rychlejší odbavení při prezenci prosím dokument přineste již vytištěný a podepsaný.
Bez tohoto prohlášení nebude účastníkovi umožněn start v závodu.

ÚČASTNÍCI MLADŠÍ 18-TI LET
Účastníci mladší 18-ti let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce nebo v bezprostředním doprovodu dospělé osoby. Pro tento souhlas je rozhodující přesné datum narození. Bez podepsaného písemného souhlasu zákonného zástupce nebude účastníkovi vydáno závodní číslo a nebude umožněno závodit. Potvrzení je možné podepsat i v průběhu registrace. Z důvodů rychlejšího odbavení u registrace doporučujeme rodičům tento souhlas vytisknout a podepsat předem.

Přihlášením na závod nebo podáním přihlášky (on-line, nebo na místě) bere každý závodník na vědomí a souhlasí s následujícím čestným prohlášením.
Závodník se v den závodu při prezenci pořadatelské službě prokazuje průkazem totožnosti. Bez něj nelze ověřit totožnost a umožnit start.


Metodika zařazení závodníků do kategorií:
ROK POŘÁDÁNÍ ZÁVODU mínus ROK NAROZENÍ = věk pro zařazení do příslušné kategorie

Registrační formulář pro rok 2021

Podmínkou účasti na BAJKU je registrace a v kategoriích MUŽI a ŽENY zaplacení startovného a doložení výše zmiňovaných Čestných prohlášení..

DĚTSKÉ ZÁVODY
EASY a DRIVE – pro letošní rok jsou tyto závody zcela naplněny a registrace byla ukončena.

ODRÁŽEDLA – stále zbývá několik míst pro malé závodníky.
Děti do 14 let mají startovné zdarma
, pouze se on-line registrují.

HLAVNÍ ZÁVOD
Startovné při dodatečné registraci na místě v den konání závodu = 350 Kč.
Dodatečná registrace přímo na místě v den konání závodu je možná jen do dosažení maximální kapacity závodu, tj. 100 závodníků v kategoriích dospělých, 60 závodníků u dětí a 20 u odrážedel. Pokud jste se zaregistrovali on-line, ale neposlali platbu na účet ve stanoveném termínu, vaše registrace zůstává zaznamenána, ale nepřijdete-li k prezenci v den konání závodu včas, bude uvolněna dalším zájemcům registrujícím se osobně na místě. Platí – kdo dřív přijde… Cena startovného při registraci/platbě na místě v den konání Bajku = 350,- Kč.

Dodatečná registrace na místě probíhá v čase 9:00 – 13:30.

Registrace pro rok 2021 byla ukončena.