REGISTRACE

Důležité informace před registrací
Účastníci mladší 18-ti let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce nebo v bezprostředním doprovodu dospělé osoby. Pro tento souhlas je rozhodující přesné datum narození. Bez podepsaného písemného souhlasu zákonného zástupce nebude účastníkovi vydáno závodní číslo a nebude umožněno závodit. Potvrzení je možné podepsat i v průběhu registrace. Z důvodů rychlejšího odbavení u registrace doporučujeme rodičům tento souhlas vytisknout a podepsat předem.

Přihlášením na závod nebo podáním přihlášky (on-line, nebo na místě) bere každý závodník na vědomí a souhlasí s následujícím čestným prohlášením.

Závodník se v den závodu při prezenci pořadatelské službě prokazuje průkazem totožnosti. Bez něj nelze ověřit totožnost a umožnit start.

Metodika zařazení závodníků do kategorií:
ROK POŘÁDÁNÍ ZÁVODU mínus ROK NAROZENÍ = věk pro zařazení do příslušné kategorie

Registrační formulář pro rok 2021

Podmínkou účasti v závodu je registrace a zaplacení startovného.
Startovné při registraci on-line = 250 Kč a musí být připsáno na účet pořadatele 152 837 563 / 0300 nejpozději do 23. 6. 2021.
Startovné při dodatečné registraci na místě v den konání závodu = 350 Kč.
Startovné + tričko DL BAJK = 500 Kč a musí být připsáno na účet pořadatele 152 837 563 / 0300 nejpozději do 14. 6. 2021. Při objednávání triček je potřeba uvést do vzkazu pořadateli v registračním formuláři velikost a druh trička, protože lze objednat i více ks. Jestliže nepošlete úhradu včas, tričko nebude dodáno.

Variabilní symbol pro platbu se automaticky generuje při registraci. Pokud byste jej přece jen přehlédli, použijte číslo mobilního telefonu, které uvedete v registračním formuláři.

Dodatečná registrace přímo na místě v den konání závodu je možná jen do dosažení maximální kapacity závodu, tj. 100 závodníků kategoriích dospělých a 60 závodníků u dětí. Pokud jste se zaregistrovali on-line, ale neposlali platbu na účet ve stanoveném termínu, vaše registrace se ruší a bude uvolněna dalším zájemcům registrujícím se osobně na místě.
Startovné pro dospělé při registraci na místě činí 350 Kč. Dodatečná registrace na místě probíhá v čase 9:00 – 13:30.