Sportovní a kulturní spolek

PÁR INFORMACÍ O NAŠEM SPOLKU

Sportovní a Kulturní Spolek Dolní Lhota z.s. je zájmovou, společenskou a nezávislou nepolitickou organizací, která si klade za cíl sdružování zájemců v rámci zapojení do sportovních, kulturních a společenských aktivit. Chceme vytvářet materiální a tréninkové podmínky, aktivně vést děti ke sportu a zájmu o kulturu, vytvářet ekonomickou základnu pro naplnění cílů a účelu spolku, budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná zařízení, turistická zařízení, pomáhat potřebným, vést členy k dodržování základních etických a mravních pravidel a také spolupracovat s orgány územních samosprávných celků a školními zařízeními.

Pořádáme sportovní soutěže, kulturní a společenské události, spolupracujeme s jinými organizacemi a jednáme se sponzory.

V rámci naší akce s názvem Dolnolhotský BAJK dodržujeme vlastní kodex vycházející z ochrany lesa a životního prostředí. Les nikdy neustupuje našim zájmům, ale my stavíme potřeby lesa a ochrany přírody nad ty naše. Dbáme na dodržování pořádku a šetrného zacházení s přírodou v průběhu i po skončení závodu. Přípravné práce probíhají tak, abychom nadměrným hlukem neplašili a nestresovali zvěř, která v lese ve svém přirozeném prostředí žije. K označení trasy používáme ekologické nepermanentní prostředky a veškeré kroky konzultujeme se správcem Lesů České Republiky. Taktéž máme pro naši činnost veškerá potřebná povolení ze strany dotčených úřadů.

Sportovní a Kulturní Spolek Dolní Lhota z.s. | www.sksdl.cz

 

Ctíme dodržování kodexu terénního cyklisty, který připravila a zpracovala česká mountainbiková asociace: