Sportovní a kulturní spolek

PÁR INFORMACÍ O NAŠEM SPOLKU

Sportovní a Kulturní Spolek Dolní Lhota z.s. je zájmovou, společenskou a nezávislou nepolitickou organizací, která si klade za cíl sdružování zájemců v rámci zapojení do sportovních, kulturních a společenských aktivit. Chceme vytvářet materiální a tréninkové podmínky, aktivně vést děti ke sportu a zájmu o kulturu, vytvářet ekonomickou základnu pro naplnění cílů a účelu spolku, budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná zařízení, turistická zařízení, pomáhat potřebným, vést členy k dodržování základních etických a mravních pravidel a také spolupracovat s orgány územních samosprávných celků a školními zařízeními.

Pořádáme sportovní soutěže, kulturní a společenské události, spolupracujeme s jinými organizacemi a jednáme se sponzory.

V rámci naší akce s názvem Dolnolhotský BAJK dodržujeme vlastní kodex vycházející z ochrany lesa a životního prostředí. Les nikdy neustupuje našim zájmům, ale my stavíme potřeby lesa a ochrany přírody nad ty naše. Dbáme na dodržování pořádku a šetrného zacházení s přírodou v průběhu i po skončení závodu. Přípravné práce probíhají tak, abychom nadměrným hlukem neplašili a nestresovali zvěř, která v lese ve svém přirozeném prostředí žije. K označení trasy používáme ekologické nepermanentní prostředky a veškeré kroky konzultujeme se správcem Lesů České Republiky. Taktéž máme pro naši činnost veškerá potřebná povolení ze strany úřadů, Lesů ČR, Policie ČR.

Dále šíříme dodržování kodexu terénního cyklisty, který připravila a zpracovala česká mountainbiková asociace:

Sportovní a Kulturní Spolek Dolní Lhota z.s.
www.sksdl.cz