Propozice závodu / pravidla

ZÁKLADNÍ INFORMACE
5. ročník závodu horských kol Dolnolhotský BAJK se bude konat v sobotu 22.6.2024.
Areál TJ Sokol Dolní Lhota, ulice
 Sportovní 82, 747 66 Dolní Lhota.

START a CÍL
MASTER – start a cíl závodu můžu a žen od 15 let je v areálu hřiště TJ Sokol Dolní Lhota. V tomto areálu bude taktéž kompletní zázemí, jako je registrace, občerstvení, mytí kol, servis kol, sprchy a toalety.

EASY a DRIVE – start a cíl je na účelové komunikaci v blízkosti areálu hřiště TJ Sokol Dolní Lhota: https://maps.app.goo.gl/YtKGQrCKNSeCGKJK7Zde budou probíhat závody dětí v kategoriích K a H.

ODRÁŽEDLA – nejmenší bajkeři pojedou z jednoho konce nového tréninkového hřiště na druhý. Hřiště se nachází v areálu TJ Sokol Dolní Lhota.

TRASA MASTER
Soutěžní trať pro horská kola vede v mírném lesním terénu s techničtějšími výjezdy i sjezdy. Závod se pojede na 4 kola. Závodníci vystartují z areálu závodiště, pojedou 1,5 km až k soutěžnímu okruhu, kde ujedou 4 kola a pak zamíří do cíle. 
Počet ujetých kol bude u každého závodníka zobrazen hned za mezičasem u nájezdu do dalšího kola na velké obrazovce, takže bude mít každý závodník přehled o tom, kolik kol mu ještě zbývá, případně zdali má zamířit do cíle.
Více informací naleznete zde: TRASY.

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE
Limity počtu závodníků na startu letošního závodu jsou následující:
● 100 v kategoriích mužů a žen
● 100 v dětských kategoriích od 6 – 14 let
● 30 v dětských kategoriích odrážedel do 5 let

Zájemci se mohou přihlásit do jedné z následujících soutěžních kategorií: 

Muži a ženy (od 15 let) MASTER
Pro zařazení do kategorií je rozhodující rok narození.
MA – kadeti 15-16 let – ročníky narození 2009-2008*
MB – junioři 17-18 let – ročníky narození 2007-2006
MC – muži 19-29 let – ročníky narození 2005-1995
MD – muži 30-39 let – ročníky narození 1994-1985
ME – muži 40-49 – ročníky narození 1984-1975
MF – muži 50-59 – ročníky narození 1974-1965
MG – muži 60+ – ročníky narození 1964+

ZA – kadetky 15-16 let – ročníky narození 2009-2008*
ZB – juniorky 17-18 let – ročníky narození 2007-2006
ZC – ženy 19-29 let – ročníky narození 2005-19965
ZD – ženy 30-39 
– ročníky narození 1994-1985
ZE – ženy 40+ – ročníky narození 1984+

* U této kategorie rozhoduje přesné datum narození. Je-li Vaše dítě narozeno až po datumu konání závodu, může jet ještě v dětské kategorii. Volba je pouze na zákonném zástupci. V případě, že si přejete zařadit dítě do kategorie KD nebo HD, napište tento požadavek do poznámky při registraci.

Děti (od 6 do 14 let) EASY a DRIVE
Pro zařazení do kategorií je rozhodující rok narození.
Zapsat dítě do starší kategorie je možné. Rozhodnutí je na zákonném zástupci. Opačným směrem to nelze.
KA – kluci 6-7 let (EASY) – ročníky narození 2018-2017
KB – kluci 8-10 let (DRIVE 3) – ročníky narození 2016-2014
KC – kluci 11-12 let (DRIVE 5) – ročníky narození 2013-2012
KD – kluci 13-14 let (DRIVE 7) – ročníky narození 2011-2010 

HA – holky 6-7 let (EASY) – ročníky narození 2018-2017
HB – holky 8-10 let (DRIVE 3) – ročníky narození 2016-2014
HC – holky 11-12 let (DRIVE 5) – ročníky narození 2013-2012
HD – holky 13-14 let (DRIVE 7) – ročníky narození 2011-2010

Děti na odrážedlech (do 5 let)
Pro zařazení do kategorií je rozhodující rok narození.
Zapsat dítě do starší kategorie je možné. Rozhodnutí je na zákonném zástupci. Opačným směrem to nelze.
OK – kluci na odrážedlech – ročníky narození 2024-2019
OH – holky na odrážedlech 
– ročníky narození 2024-2019

ŘAZENÍ NA STARTU ZÁVODU MUŽŮ A ŽEN

O Závodníci se řadí systémem kdo dřív přijde… . 

JSME SOUČÁSTÍ B.A.R.S. – BAJKERSKÉ AMATÉRSKÉ REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE

Soutěž BARS pohárovým způsobem vyhodnocuje výsledky osmi oblíbených MTB maratonů v regionu Ostravska a Opavska. Do poháru je možné přihlásit se do konce dubna. Zájemci o přihlášku do této soutěže najdou veškeré informace zde: propozice na webu
FB stránka soutěže: https://www.facebook.com/barscup

MĚŘENÍ A VÝSLEDKY ZÁVODU

On-line profesionální čipová technologie. V průběhu závodu bude zajištěn on-line přenos do areálu. V místě, kde začíná okruh, bude umístěna velkoplošná obrazovka, na níž uvidí každý aktuálně projíždějící závodník počet ujetých kol.

PODMÍNKY ÚČASTI A REGISTRACE

 • On-line registrace všech závodníků a zaplacení startovného převodem (do 20.6.2024). Ceny startovného najdete zde: REGISTRACE
 • Vyjádření potřebných souhlasů.
 • Ochranná přilba je povinná pro všechny závodníky!
 • Zákaz jízdy na elektrokolech!
 • Zákaz odhazování bidonů, obalů od občerstvení mimo určené místo, jímž je Občerstvovačka – bod č.2. na mapě (viz TRASY)
  Děkujeme Vám, že budete toto pravidlo respektovat. Les není odpadkový koš a velmi si vážíme toho, že nám Lesy ČR závod povolí zorganizovat. Pokud se musíte občerstvit v jiných místech, prosím přivezte obal v dresu a vyhoďte ho na určeném místě.
 • Závodníci startují na vlastní nebezpečí.
 • Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla našeho závodu, pravidla fair-play, dbát pokyny pořadatelů a obecně platné právní předpisy.

Účastníci mladší 18-ti let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce nebo v bezprostředním doprovodu dospělé osoby. Pro tento souhlas je rozhodující přesné datum narození. Bez podepsaného písemného souhlasu zákonného zástupce nebude účastníkovi vydáno závodní číslo a nebude umožněno závodit. Potvrzení je možné podepsat i v průběhu registrace v den závodu. Z důvodů rychlejšího odbavení u registrace doporučujeme rodičům tento souhlas vytisknout a podepsat předem. Přihlášením na závod nebo podáním přihlášky (on-line, nebo na místě) bere každý závodník na vědomí a souhlasí s následujícím čestným prohlášením.

Závodník se v den závodu při prezenci pořadatelské službě prokazuje průkazem totožnosti. Bez něj nelze ověřit totožnost a umožnit start.

Každý účastník podpisem na přihlášce nebo odesláním on-line formuláře bere na vědomí, že během závodu bude pořizován fotografický a audiovizuální záznam, který může být zveřejněn pro účely prezentace závodu. Dále dává souhlas na dobu časově neomezenou a bez nároku na honorář se zveřejněním obrazového materiálu pořízeného v souvislosti se závodem, i když je na něm sám uveden a dále dává souhlas se zpracováním svých osobních dat pro potřeby tohoto závodu. 

PROGRAM

Děti do 14 let / EASY a DRIVE
7:00 – 8:45 – Prezence pro dětský závod
09:00 – Závod odrážedel, následný přesun na louku

09:30 – EASY (HA a KA)
10:00 – DRIVE 3 (HB a KB)
10:30 – DRIVE 5 (HC a KC)
11:00 – DRIVE 7 (HD a KD)
11:30 – Ukončení dětského závodu
12:15 – Vyhlášení výsledků a předávání cen dětského závodu

Muži a ženy / MASTER
07:00 – 12:15 – Prezence + dodatečná registrace na místě
13:00 – Start závodu mužů a žen
15:45 – Vyhlášení výsledků a předávání cen závodu mužů a žen

Pořadatel si vyhrazuje právo k časovému posunu startu závodů a vyhlašování výsledků.

Před startovním výstřelem v závodu kategorií M a Z vystoupí bubenický soubor PERUNIC aby vytvořil tu správnou atmosféru a vyhecuje závodníky před jejich výkonem.

Trofeje, o které se bude letos bojovat

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO ZÁVODNÍKY

Startovné zahrnuje

 • Zdravotní a pořadatelskou službu
 • Technický servis – servis kol a technická podpora v areálu i v průběhu závodu
 • Startovní číslo a zapůjčení měřícího čipu na vidlici (vratná kauce 200 Kč/čip)
 • Stravenku na teplé jídlo a nápoj
 • Parkoviště pro auta
 • Sprchy a toalety
 • Tlaková myčka pro umytí kol
 • Občerstvení na trase závodu a v cíli
Kdy se startovné nevrací
 • V případě neúčasti závodníka
 • V případě zrušení závodu z důvodu zásahu vyšší moci

Doporučení pořadatele

 • Doporučujeme individuální úrazové připojištění a pojištění zodpovědnosti způsobené druhým osobám.
 • Doporučujeme lékařskou prohlídku a důkladně zvážit aktuální zdravotní stav.

Diskvalifikace

Závodníci budou diskvalifikováni v těchto případech:

 • Jízda bez přilby
 • Účast v závodě pod cizím jménem
 • Vybočení ze závodní trati či zkracování závodu
 • Výměna startovního čísla
 • Nesportovní chování
 • Odstartování v nesprávné kategorii
 • Užití cizí pomoci

Vedení závodu si vyhrazuje právo v případě nutnosti diskvalifikovat účastníka závodu.

PARKOVÁNÍ

Parkoviště poblíž areálu hřiště TJ Sokol Dolní Lhota není schopno pojmout velký počet automobilů. Z tohoto důvodu se snažte přednostně využívat naše velké parkoviště na louce, viz. mapka níže.

Prosíme Vás, abyste neparkovali na ul. Osvobození. Jedná se o silnici III. třídy a parkování na této komunikaci není povolené ani po dohodě s Policií ČR. V den závodu bude přítomna pořadatelská služba, která bude parkování korigovat. 

Vždy dbejte pokynů pořadatelů.

Mapa parkoviště Bajku na louce. Souřadnice: R3MQ+8G7:

Mapa obecních parkovišť:

OBČERSTVENÍ (nejen pro závodníky)

Koláče, palačinky, cukrová vata, espresso, guláš, grilované klobásy, párek v rohlíku, pivo BERNARD – alko i nealko, KOFOLA.

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO DIVÁKY ZÁVODU

Vážení diváci. I když aktivně nezávodíte, jste taktéž účastníky celé akce a i pro Vás platí určitá pravidla. Protože je náš závod veden převážně přírodou, žádáme Vás o ohleduplné chování, udržování pořádku a především dbejte pokynů pořadatelů. Nepohybujte se v průběhu hlavního závodu přímo v závodní trati a snažte se vždy vyhýbat závodníkům tak, aby jste je neomezili, případně neohrozili.

Dle pokynů správy Lesů ČR tímto všechny účastníky Bajku zároveň upozorňujeme, že v lese platí zákaz rozdělávání ohňů.

Děkujeme Vám a těšíme se, že si všichni DL BAJK společně užijeme.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Propozice a pravidla závodu:

Souhlas zákonného zástupce s účastí na BAJKU:

Čestné prohlášení BAJK 2024:

TRIČKA S LOGEM DL BAJK