REGISTRACE

Důležité informace před registrací – nepřehlédněte!

ÚČASTNÍCI MLADŠÍ 18-TI LET

Účastníci mladší 18-ti let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce nebo v bezprostředním doprovodu dospělé osoby. Pro tento souhlas je rozhodující přesné datum narození. Bez podepsaného písemného souhlasu zákonného zástupce nebude účastníkovi vydáno závodní číslo a nebude umožněno závodit. Potvrzení je možné podepsat i v průběhu registrace. Z důvodů rychlejšího odbavení u registrace doporučujeme rodičům tento souhlas vytisknout a podepsat předem.

VŠICHNI ÚČASTNÍCI
Přihlášením (zaregistrováním) na závod nebo podáním přihlášky (on-line, nebo na místě) bere každý závodník (nebo jeho zákonný zástupce) na vědomí a souhlasí s následujícím 
čestným prohlášením a pravidly a propozicemi závodu Dolnolhotský Bajk.

Závodník se v den závodu při prezenci pořadatelské službě prokazuje průkazem totožnosti. Bez něj nelze ověřit totožnost a umožnit start.

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE – ZPŮSOB ZAŘAZENÍ

Muži a ženy (od 15 let)

MA – kadeti 15-16 let – ročníky narození 2009-2008*
MB – junioři 17-18 let – ročníky narození 2007-2006
MC – muži 19-29 let – ročníky narození 2005-1995
MD – muži 30-39 let – ročníky narození 1994-1985
ME – muži 40-49 – ročníky narození 1984-1975
MF – muži 50-59 – ročníky narození 1974-1965
MG
– muži 60+ – ročníky narození 1964+

ZA – kadetky 15-16 let – ročníky narození 2009-2008*
ZB – juniorky 17-18 let – ročníky narození 2007-2006
ZC – ženy 19-29 let – ročníky narození 2005-1995
ZD
– ženy 30-39 – ročníky narození 1994-1985
ZE – ženy 40+ – ročníky narození 1984+

* U této kategorie rozhoduje přesné datum narození. Je-li Vaše dítě narozeno až po datumu konání závodu, může jet ještě v dětské kategorii. Volba je pouze na zákonném zástupci. V případě, že si přejete zařadit dítě do kategorie KD nebo HD, napište tento požadavek do poznámky při registraci.

Děti (od 6 do 14 let)

KA – kluci 6-7 let (EASY) – ročníky narození 2018-2017
KB – kluci 8-10 let (DRIVE 3) – ročníky narození 2016-2014
KC – kluci 11-12 let (DRIVE 5) – ročníky narození 2013-2012
KD – kluci 13-14 let (DRIVE 7) – ročníky narození 2011-2010 

HA – holky 6-7 let (EASY) – ročníky narození 2018-2017
HB – holky 8-10 let (DRIVE 3) – ročníky narození 2016-2014
HC – holky 11-12 let (DRIVE 5) – ročníky narození 2013-2012
HD – holky 13-14 let (DRIVE 7) – ročníky narození 2011-2010

Zapsat dítě do starší kategorie je možné po předchozí domluvě s ředitelem závodu. Opačným směrem to nelze.

Děti na odrážedlech (do 5 let)

Zapsat dítě do starší kategorie je možné. Rozhodnutí je na zákonném zástupci. Opačným směrem to nelze.
OK – kluci na odrážedlech – ročníky narození 2024-2019
OH – holky na odrážedlech 
– ročníky narození 2024-2019

On-line registrace

Podmínkou účasti v závodu Dolnolhotský BAJK je u všech zájemců o start:
On-line registrace (všichni) | Zaplacení startovného v kategoriích MUŽI a ŽENY (M, Z) | Doložení výše zmiňovaných písemných prohlášení | Souhlas s pravidly a propozicemi závodu.

Děti (do 14 let)
ZDARMA (ročníky narození 2024 – 2010)

Muži a ženy (od 15 let)

  • STANDARD = 250 Kč (on-line do 19.6.2024)
    Základní startovné hrazené převodem na bankovní účet pořadatele při on-line registraci – prostě klasika.
  • POKROK = 300 Kč (on-line do 19.6.2024)
    Je jen na Vás, jak se rozhodnete ♥. Také letos jsme navázali partnerství s dětským neurorehabilitačním centrem Pokrok rehabilitace v Ostravě a protože sportem lze mimo jiné i pomáhat druhým, každá padesátikoruna ze startovného bude věnována právě tomuto centru. Léčba pro pacienty je velice nákladná a jsme hrdí na to, že naši bajkeři můžou pomoci tam, kde je potřeba. Na oplátku budou na Bajku zkušení fyzioterapeuti z Pokroku a můžete se nechat zatejpovat, nebo si nechat poradit s problémovými svalovými partiemi.

Pokud nepošlete úhradu na účet včas, tj. nejpozději do 20.6.2024, automaticky budete na místě hradit zvýšené startovné ve výši 350 Kč.

  • LAST MINUTE = 350 Kč
    Dodatečná registrace přímo na místě v den konání závodu je možná jen do dosažení maximální kapacity závodu. Poplatek 350 Kč se vztahuje i na on-line zaregistrované závodníky, kteří včas nezaplatili převodem registrační poplatek na účet. Automaticky tak spadají do kategorie LAST MINUTE.
 
ČÍSLO ÚČTU POŘADATELE PRO ZASÍLÁNÍ PLATEB ZA STARTOVNÉ
123 – 505 616 0217 / 0100
Nezapomeňte na VARIABILNÍ SYMBOL (číslo, které je při on-line registraci přiděleno – přijde vám v potvrzovacím e-mailu). Pokud jej přehlédnete, použijte číslo svého mobilního telefonu. Pokud vám e-mail nepřijde, zkontrolujte si složku SPAM. V případě, že potřebujete poradit, využijte některý z našich kontaktů.
 

Limity počtu závodníků letošního Bajku:
100 závodníků v kategoriích mužů a žen | 100 závodníků v dětských kategoriích 6 – 14 let | 30 závodníků v kategoriích odrážedel do 5 let

Pokud jste se zaregistrovali on-line, ale neposlali platbu na účet ve stanoveném termínu, vaše registrace zůstává zaznamenána, ale nepřijdete-li k prezenci v den konání závodu včas, bude uvolněna dalším zájemcům registrujícím se osobně na místě. Platí – kdo dřív přijde… 

Registrační formulář pro rok 2024