REGISTRACE

Důležité informace před registrací – nepřehlédněte!

ÚČASTNÍCI MLADŠÍ 18-TI LET

Účastníci mladší 18-ti let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce nebo v bezprostředním doprovodu dospělé osoby. Pro tento souhlas je rozhodující přesné datum narození. Bez podepsaného písemného souhlasu zákonného zástupce nebude účastníkovi vydáno závodní číslo a nebude umožněno závodit. Potvrzení je možné podepsat i v průběhu registrace. Z důvodů rychlejšího odbavení u registrace doporučujeme rodičům tento souhlas vytisknout a podepsat předem.

VŠICHNI ÚČASTNÍCI
Přihlášením (zaregistrováním) na závod nebo podáním přihlášky (on-line, nebo na místě) bere každý závodník (nebo jeho zákonný zástupce) na vědomí a souhlasí s následujícím 
čestným prohlášením a pravidly a propozicemi závodu Dolnolhotský Bajk.

Všichni účastníci se zavazuji, že budu dodržovat veškerá opatření vlády České republiky, která budou aktuálně platit v souvislostí s konáním sportovních a kulturních akcí v den konání závodu. Tato nařízení naleznete na https://covid.gov.cz/opatreni

Závodník se v den závodu při prezenci pořadatelské službě prokazuje průkazem totožnosti. Bez něj nelze ověřit totožnost a umožnit start.

 

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE – ZPŮSOB ZAŘAZENÍ

Muži a ženy (od 15 let)
MA – kadeti 15-16 let – ročníky narození 2008 – 2007*
MB – junioři 17-18 let – ročníky narození 2006 – 2005
MC – muži 19-29 let – ročníky narození 2004-1994
MD – muži 30-39 let – ročníky narození 2003-1984
ME – muži 40-49 – ročníky narození 1983-1974
MF – muži 50+ – ročníky narození 1973+

ZA – kadetky 15-16 let – ročníky narození 2008 – 2007*
ZB – juniorky 17-18 let – ročníky narození 2006 – 2005
ZC – ženy 19-29 let – ročníky narození 2004-1994
ZD – ženy 30-39 
– ročníky narození 2003-1984
ZE – ženy 40+ – ročníky narození 1983+

* U této kategorie rozhoduje přesné datum narození. Je-li Vaše dítě narozeno až po datumu konání závodu, může jet ještě v dětské kategorii. Volba je pouze na zákonném zástupci.

Děti (od 6 do 14 let)
Zapsat dítě do starší kategorie je možné po předchozí domluvě s ředitelem závodu. Opačným směrem to nelze.
KA – kluci 6-7 let (EASY) – ročníky narození 2017-2016
KB – kluci 8-10 let (DRIVE 3) – ročníky narození 2015-2013
KC – kluci 11-12 let (DRIVE 5) – ročníky narození 2012-2011
KD – kluci 13-14 let (DRIVE 7) – ročníky narození 2010-2009 

HA – holky 6-7 let (EASY) – ročníky narození 2017-2016
HB – holky 8-10 let (DRIVE 3) – ročníky narození 2015-2013
HC – holky 11-12 let (DRIVE 5) – ročníky narození 2012-2011
HD – holky 13-14 let (DRIVE 7) – ročníky narození 2010-2009

Děti na odrážedlech (do 5 let)
Zapsat dítě do starší kategorie je možné po předchozí domluvě s ředitelem závodu. Opačným směrem to nelze.
OK – kluci na odrážedlech – ročníky narození 2023-2018
OH – holky na odrážedlech 
– ročníky narození 2023-2018

Registrační formulář pro rok 2023

Podmínkou účasti v závodu Dolnolhotský BAJK je u všech zájemců o start:
Registrace | Zaplacení startovného v kategoriích MUŽI a ŽENY (M, Z)  | Doložení výše zmiňovaných písemných prohlášení | Souhlas s pravidly a propozicemi závodu.

Děti (do 14 let)
ZDARMA (ročníky narození 2023 – 2009)

Muži a ženy (od 15 let)
STANDARD = 250 Kč
Základní startovné hrazené převodem při on-line registraci – prostě klasika.

POKROK = 300 Kč
Je jen na Vás, jak se rozhodnete ♥.
Pro letošní rok jsme navázali partnerství s dětským neurorehabilitačním centrem Pokrok rehabilitace v Ostravě a protože sportem lze mimo jiné i pomáhat druhým, každá padesátikoruna ze startovného bude věnována právě tomuto centru. Léčba pro pacienty je velice nákladná a jsme hrdí na to, že naši bajkeři můžou pomoci tam, kde je potřeba. Na oplátku budou na Bajku zkušení fyzioterapeuti a můžete se nechat zatejpovat, nebo si nechat poradit s problémovými svalovými partiemi.

LAST MINUTE = 350 Kč
Jedná se o dodatečnou registraci přímo na místě v den konání závodu. Taková registrace je možná jen do dosažení maximální kapacity závodu.
Dodatečná registrace přímo na místě v den konání závodu je možná jen do dosažení maximální kapacity závodu:
100 závodníků v kategoriích dospělých | 70 závodníků v dětských kategoriích (K,H) | 30 závodníků v kategorii odrážedel

Pokud jste se zaregistrovali on-line, ale neposlali platbu na účet ve stanoveném termínu, vaše registrace zůstává zaznamenána, ale nepřijdete-li k prezenci v den konání závodu včas, bude uvolněna dalším zájemcům registrujícím se osobně na místě. Platí – kdo dřív přijde… 

Typ Barva Velikost Počet kusů
1
1