REGISTRACE

Podmínkou účasti na závodu je registrace a zaplacení startovného.

ON-LINE REGISTRACE BYLA UKONČENA.
Dodatečná registrace přímo na místě v den konání závodu je možná jen do dosažení maximální kapacity závodu, tj. 100 závodníků u dospělých a 60 závodníků u dětí. 

Startovné pro dospělé v tomto případě činí 250 Kč

Dodatečná registrace na místě probíhá v čase 7:45 – 11:45.

Účastníci mladší 18-ti let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce nebo v bezprostředním doprovodu dospělé osoby. Pro tento souhlas je rozhodující přesné datum narození. Bez podepsaného písemného souhlasu zákonného zástupce nebude účastníkovi vydáno závodní číslo a nebude umožněno závodit. Potvrzení je možné podepsat i v průběhu registrace. Z důvodů rychlejšího odbavení u registrace doporučujeme rodičům tento souhlas vytisknout a podepsat předem.

Přihlášením na závod nebo podáním přihlášky (on-line, nebo na místě) bere každý závodník na vědomí a souhlasí s následujícím
čestným prohlášením.

Závodník se v den závodu při prezenci pořadatelské službě prokazuje průkazem totožnosti. Bez něj nelze ověřit totožnost a umožnit start.

Metodika zařazení závodníků do kategorií: rok pořádání závodu mínus rok narození = věk pro zařazení do příslušné kategorie

Registrace pro rok 2020 byla ukončena. ​

Dodatečná registrace přímo na místě v den konání závodu je možná jen do dosažení maximální kapacity závodu, tj. 100 závodníků u dospělých a 60 závodníků u dětí.
V závodě mužů a žen zbývá 17 volných míst, v dětském závodě 10 míst.

Pokud jste se zaregistrovali on-line, ale neposlali platbu na účet ve stanoveném termínu, musíte pro potvrzení Vaší registrace na místě v den konání závodu uhradit částku 250,- Kč a to v čase od 7:45 do 10:00 hodin. Pokud se ve stanovený čas nedostavíte, budou vaše registrace uvolněny případným dalším zájemcům.