DOLNOLHOTSKÝ

škrpál

turistický pochod pro celou rodinu

Informace

Sobota 11.9.2021, Hospůdka Mokřinka v Dolní Lhotě.

Škrpál 2021 –  poděkování

Děkujeme všem, kteří si přišli v sobotu 11.9. užít trasu Škrpálu a poté se dokázali skvěle bavit až do večera. Je fantastické, že se zaregistrovalo téměř 200 účastníků pochodu z řad dospělých a dětí, kteří bez problémů absolvovali připravené trasy. Mnoho z nich strávilo v areálu celý den a užilo si bohatý doprovodný program.
Naše velké díky patří SDH Dolní Lhota, Hospůdce Mokřinka, Lesům ČR a Obci Velká Polom, bez jejichž podpory a pomoci by se tato akce nedala uskutečnit. Jsme také velmi rádi za účast místních i přespolních spolků. Program pro děti i dospělé připravili: Fajné Hospodářství Bartonec / Český Svaz Včelařů, Farma Máchovi, Statek modrého jednorožce/FOR HELP – Autismus z.s. a 1. Judo Club Baník Ostrava. O dobrou náladu se pak postaral Perunic – Dolnolhotský bubenický soubor pod vedením Dalimila Závackého a Kapela Beat-Off z Bítova.
…a dále Děkujeme
Lence za to, že nám připravila parádní trasy a postarala se o kvíz pro děti a kompletní značení trasy.
Ottovi, že nám dodal lahodný legendární životabudič, který si mohli dospěláci vychutnat na Vlčím koutu.
Vám všem, návštěvníkům, kteří jste byli skvělí, užili jste si akci do puntíku a moc nás těší pozitivní reakce a komentáře. Přesně to jsou impulsy, které nás motivují takové akce v naší obci organizovat.
Početnému pořadatelskému týmu, který ve svém volném čase a naprosto nezištně přiložil ruku k dílu. Všichni si zaslouží slova chvály za bombasticky odvedenou práci. Bez nich by totiž akce nebyla.
 
Úspěch této nově vzkříšené akce nás velmi potěšil a již nyní vám můžeme slíbit, že se zase za rok, konkrétně v sobotu 10.9.2022, na Dolnolhotském Škrpálu setkáme.
za tým SKS Dolní Lhota, Vláďa Koval

Historie
Historii Dolnolhotského ŠKRPÁLU si vlastně už nikdo pořádně nepamatuje. Jisté je, že ŠRPÁL vznikl jako aktivita členů ZO SSM Dolní Lhota, někdy začátkem 80.let minulého století. Nejdříve se jednalo o akci pro mládež, později i pro školní děti. Trasa se značila barvou a fáborky, které Stáňa Hrubá a další členky SSM stříhaly v klubovně. Naproti ní byla pak dlouhou dobu namalována šipka, která ukazovala směr, kterým se startovalo do závodu. Někteří celou trasu proběhli, jiní se kochali přírodou. Pamatujeme, že většinu ročníků vyhrávali tradičně ti nejsilnější kuřáci z řad členů SSM 🙂 Odhadem mohlo proběhnout maximálně deset ročníků. Po revoluci se už akce nepořádala. První pokus o obnovu tradice uskutečnil Vláďa Koval, spolu s Janou Moravcovou a Galkou Závackou v roce 2005. Byly připraveny dvě trasy (7 a 15 km, pro děti a dospělé). Startovalo se z areálu TJ Sokol Dolní Lhota. Zúčastnilo se cca 30 lidí. O další obnovu se v minulých letech pokusili Eva Neulingerová, Maruška Tylečková a Dája Tichá. Byla to ale spíše akce pro rodinu a pár známých. Doufáme, že další ročníky budou pod hlavičkou SKS Dolní Lhota úspěšnější a podaří se nám navázat na dlouho opuštěnou tradici.

Původní logo ŠKRPÁLU:

ŠKRPÁL
Autor: Dana Kučová

Do škrpálu polezem, slabší kousky nenesem.
Půjdem stále nahoru, v báglu máme podporu.
Někdo jabko, jiný rum, máme turistický um.

Ať už sluncem, nebo mrazem, nespadne z nás nikdo na zem.
Budeme si zpívat, básnit, turisti jsou vždycky krásní.
Mladí nebo staří, budem průvod usměvavých tváří!

Až pokoříme všechny kopce, může říkat si kdo, co chce.
Budem borci největší, o tom se všichni přesvědčí.

Troufáš-li si, tak pojď s námi, vezmi s sebou dědu, mami.
Všichni správní Dolní Lhotští, Škrpál účastí svou poctí!