REGISTRACE

Důležité informace před registrací – nepřehlédněte!

ÚČASTNÍCI MLADŠÍ 18-TI LET

Účastníci mladší 18-ti let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce nebo v bezprostředním doprovodu dospělé osoby. Pro tento souhlas je rozhodující přesné datum narození. Bez podepsaného písemného souhlasu zákonného zástupce nebude účastníkovi vydáno závodní číslo a nebude umožněno závodit. Potvrzení je možné podepsat i v průběhu registrace. Z důvodů rychlejšího odbavení u registrace doporučujeme rodičům tento souhlas vytisknout a podepsat předem.

VŠICHNI ÚČASTNÍCI
Přihlášením (zaregistrováním) na závod nebo podáním přihlášky (on-line, nebo na místě) bere každý závodník (nebo jeho zákonný zástupce) na vědomí a souhlasí s následujícím 
čestným prohlášením a pravidly a propozicemi závodu Dolnolhotský Bajk.

Všichni účastníci se zavazuji, že budu dodržovat veškerá opatření vlády České republiky, která budou aktuálně platit v souvislostí s konáním sportovních a kulturních akcí v den konání závodu. Tato nařízení naleznete na https://covid.gov.cz/opatreni

Závodník se v den závodu při prezenci pořadatelské službě prokazuje průkazem totožnosti. Bez něj nelze ověřit totožnost a umožnit start.

 

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE – ZPŮSOB ZAŘAZENÍ

Muži a ženy (od 15 let)
 

MA – muži 15-18 let – ročníky narození 2004 – 2007
(U této kategorie rozhoduje přesné datum narození. Je-li Vaše dítě narozeno až po datumu konání závodu, může jet ještě v dětské kategorii. Volba je pouze na zákonném zástupci.)
MB – muži 19-29 let – ročníky narození 1993 – 2003
MC – muži 30-39 let – ročníky narození 1983 – 2002
MD – muži 40-49 – ročníky narození 1973 – 1982
ME – muži 50+ – ročníky narození 1972+

ZA – ženy 15-18 let – ročníky narození 2004 – 2007
(U této kategorie rozhoduje přesné datum narození. Je-li Vaše dítě narozeno až po datumu konání závodu, může jet ještě v dětské kategorii. Volba je pouze na zákonném zástupci.)
ZB – ženy 19-29 let 
– ročníky narození 1993 – 2003
ZC – ženy 30-39 
– ročníky narození 1983 – 2002
ZD – ženy 40+ – ročníky narození 1982+

Děti (od 6 do 14 let)
Zapsat dítě do starší kategorie je možné po předchozí domluvě s ředitelem závodu. Opačným směrem to nelze.
KA – kluci 6-7 let (EASY) – ročníky narození 2015 – 2016
KB – kluci 8-10 let (DRIVE 3) – ročníky narození 2012 – 2014
KC – kluci 11-12 let (DRIVE 5) – ročníky narození 2010 – 2011
KD – kluci 13-14 let (DRIVE 7) – ročníky narození 2008 – 2009 

HA – holky 6-7 let (EASY) – ročníky narození 2015 – 2016
HB – holky 8-10 let (DRIVE 3) – ročníky narození 2012 – 2014
HC – holky 11-12 let (DRIVE 5) – ročníky narození 2010 – 2011
HD – holky 13-14 let (DRIVE 7) – ročníky narození 2008 – 2009 

Děti na odrážedlech (do 5 let)
OK – kluci na odrážedlech – ročníky narození 2017 – 2022
OH – holky na odrážedlech – ročníky narození 2017 – 2022

On-line registrace pro rok 2022 byla ukončena.
Stále se můžete zaregistrovat osobně 25.6. na Bajku.

Podmínkou účasti v závodu Dolnolhotský BAJK je u všech zájemců o start on-line registrace, a v kategoriích MUŽI a ŽENY (M, Z) zaplacení startovného a doložení výše zmiňovaných písemných prohlášení..

Děti (od 6 do 14 let)
Startovné = zdarma

Muži a ženy (od 15 let)
Startovné = 350 Kč/osobu při registraci a platbě na místě v hotovosti

Dodatečná registrace přímo na místě v den konání závodu je možná jen do dosažení maximální kapacity závodu:
100 závodníků v kategoriích dospělých – stále máme 33 volných míst
 60 závodníků u dětí – pro letošní rok kapacita naplněna
– 20 závodníků v kategorii odrážedel – stále máme 9 volných míst
 

Pokud jste se zaregistrovali on-line, ale neposlali platbu na účet ve stanoveném termínu, vaše registrace zůstává zaznamenána, ale nepřijdete-li k prezenci v den konání závodu včas, bude uvolněna dalším zájemcům registrujícím se osobně na místě. Platí – kdo dřív přijde… Cena startovného při registraci/platbě na místě v den konání Bajku = 350,- Kč