PROPOZICE

Propozice závodu

Bedlivě sledujeme aktuální nařízení vlády a budou-li v den konání závodu nutná určitá opatření, budeme Vás o nich předem informovat.

Základní informace
MTB závod Dolnolhotský BAJK proběhne v sobotu 26.6.2021 v areálu hřiště TJ Sokol Dolní Lhota. 

Start a cíl
Start i cíl je v areálu hřiště TJ Sokol Dolní Lhota. 

Trasa
Soutěžní trať pro horská kola vede v mírném lesním terénu s techničtějšími výjezdy i sjezdy. Závod se pojede na 4 kola. Start i cíl bude v areálu hřiště TJ Sokol Dolní Lhota. Závodníci vystartují z areálu hřiště, pojedou 1,3 km až k soutěžnímu okruhu, kde se na něj napojí a poté ujedou 4 kola. Po ujetí 4 kol pak zamíří do cíle.

Kategorie
Limit počtu závodníků na startu letošního závodu je 100 osob v kategoriích dospělých a 60 osob v dětských kategoriích. 
Zájemci se mohou přihlásit do jedné z následujících soutěžních kategorií: 

Muži a ženy (od 15 let) 
MA – muži 15-18 let
MB – muži 19-29 let
MC – muži 30-39 let
MD – muži 40-49
MC – muži 50+

ZA – ženy 15-39 let včetně
ZB – ženy 40+

Děti (od 6 do 14 let)
KA – kluci 6-7 let (EASY)
KB – kluci 8-10 let (DRIVE)
KC – kluci 11-12 let (DRIVE)
KD – kluci 13-14 let (DRIVE)

HA – holky 6-7 let (EASY)
HB – holky 8-10 let (DRIVE)
HC – holky 11-12 let (DRIVE)
HD – holky 13-14 let (DRIVE)

N O V I N K A !
Řazení na startu hlavního závodu

Řazení na startu určuje pořadatel. Závodníci všech kategorií mužů a žen, kteří se v předchozím ročníku Bajku umístili na prvních 3 pozicích ve své kategorii, mají absolutní přednost při řazení na startu závodu. Za nimi se zařadí ostatní závodníci systémem kdo dřív přijde… .

Měření a výsledky závodu
On-line profesionální čipová technologie www.amchrono.cz

Podmínky účasti a registrace

Podmínkou účasti v závodu je registrace a zaplacení startovného.
Startovné při registraci předem on-line = 250 Kč a musí být připsáno na účet pořadatele nejpozději do 23. 6. 2021.
Startovné při dodatečné registraci na místě v den konání závodu = 350 Kč.
Startovné + tričko DL BAJK = 500 Kč a musí být připsáno na účet pořadatele nejpozději do 14. 6. 2021. Při objednávání triček je potřeba uvést do poznámky v registračním formuláři velikost a druh trička, protože lze objednat i více ks.

Rodiče registrují své děti on-line. Děti do 14 let mají startovné zdarma.
Pokud chcete pro své dítě tričko, můžete jej při online registraci objednat za cenu 250,- Kč. Úhrada 
musí být připsána na účet pořadatele 152 837 563 / 0300 nejpozději do 14.6.2021Při objednávání triček je potřeba uvést do poznámky v registračním formuláři velikost a druh trička, protože lze objednat i více ks.
Dodatečná registrace dětí na místě je možná ale pouze do naplnění limitu 60 dětí. Bude-li tohoto limitu dosaženo, registrace nebude možná.

 • Ochranná přilba je povinná pro všechny závodníky!
 • Zákaz jízdy na elektrokolech v hlavním a dětském závodu!
 • Závodníci startují na vlastní nebezpečí.
 • Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla našeho závodu, pokyny pořadatelů a obecně platné právní předpisy.

Účastníci mladší 18-ti let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce nebo v bezprostředním doprovodu dospělé osoby. Pro tento souhlas je rozhodující přesné datum narození. Bez podepsaného písemného souhlasu zákonného zástupce nebude účastníkovi vydáno závodní číslo a nebude umožněno závodit. Potvrzení je možné podepsat i v průběhu registrace v den závodu. Z důvodů rychlejšího odbavení u registrace doporučujeme rodičům tento souhlas vytisknout a podepsat předem. Přihlášením na závod nebo podáním přihlášky (on-line, nebo na místě) bere každý závodník na vědomí a souhlasí s následujícím čestným prohlášením.

Závodník se v den závodu při prezenci pořadatelské službě prokazuje průkazem totožnosti. Bez něj nelze ověřit totožnost a umožnit start.

Každý účastník podpisem na přihlášce nebo odesláním on-line formuláře bere na vědomí, že během závodu bude pořizován fotografický a audiovizuální záznam, který může být zveřejněn pro účely prezentace závodu. Dále dává souhlas na dobu časově neomezenou a bez nároku na honorář se zveřejněním obrazového materiálu pořízeného v souvislosti se závodem, i když je na něm sám uveden a dále dává souhlas se zpracováním svých osobních dat pro potřeby tohoto závodu.

Program

7:30 – 9:00 – Prezence pro dětský závod + dodatečná registrace na místě
09:30 – Start dětského závodu
12:30 – Ukončení dětského závodu
13:00 – Vyhlášení výsledků a předávání cen dětského závodu
9:00 – 13:00 – Prezence pro hlavní závod + dodatečná registrace na místě
13:01 – 13:30 – Uvolnění míst on-line registrovaných závodníků, kteří se nedostavili včas na prezenci. Místa budou přenechána novým zájemcům registrujícím se na místě
14:00 – Start hlavního závodu
17:00 – Vyhlášení výsledků a předávání cen

9:00 – 11:45 – Registrace do vyjížďky elektrokol
12:00 – Start nesoutěžní vyjížďky elektrokol

Pořadatel si vyhrazuje právo k časovému posunu startu závodů.

Důležité informace pro závodníky

Startovné zahrnuje:

 • Zdravotní a pořadatelskou službu
 • Technický servis na trati a v cíli (servis kol, mytí kol, šatny a sprchy)
 • Startovní číslo a servis měření času
 • Stravenku na teplé jídlo a nápoj
 • Parkoviště pro auta
 • Sprchy v zázemí TJ Sokol Dolní Lhota
 • Tlaková myčka nebo hadice pro umytí kol
 • Občerstvení na trase závodu a v cíli
Kdy se startovné nevrací:
 • V případě neúčasti závodníka
 • V případě zrušení závodu z důvodu vyšší moci

Doporučení pořadatele

 • Doporučujeme individuální úrazové připojištění a pojištění zodpovědnosti způsobené druhým osobám.
 • Doporučujeme lékařskou prohlídku a důkladně zvážit aktuální zdravotní stav.

Diskvalifikace

Závodníci budou diskvalifikováni v těchto případech:

 • Jízda bez přilby
 • Účast v závodě pod cizím jménem
 • Vybočení ze závodní trati či zkracování závodu
 • Výměna startovního čísla
 • Nesportovní chování
 • Odstartování v nesprávné kategorii
 • Užití cizí pomoci

Vedení závodu si vyhrazuje právo v případě nutnosti diskvalifikovat účastníka závodu.

Doprovodný program

Pokud se nebudete účastnit závodů horských kol, můžete si prohlédnout či vyzkoušet elektrokola z nabídky jednoho z našich partnerů a to přímo v areálu bývalých tenisových kurtů. 
Pro děti je v areálu k dispozici dětské hřiště s pískovištěm, prolézačkou, houpačkou a kolotočem.

Nesoutěžní vyjížďka elektrokol

Tato vyjížďka je určena pro všechny věkové skupiny a trasa není striktně určena, takže si může každý vybrat, jestli pojede po silnici za plného provozu, nebo terénem. Každý e-bajker bude mít za úkol navštívit v daném časovém rozpětí dojezdu celkem 3 určená místa na trati nesoutěžní vyjížďky a to ve stanoveném pořadí + dojet do cíle. Po příjezdu na místo musí kontaktovat obsluhu a požádat o zapsání času příjezdu + otisk razítka do průkazu.

Cílem této vyjížďky je především stmelit komunitu, užít si letní den, poklábosit, dát si drink nebo něco k snědku a bezpečně dojet do cíle. Mějte na paměti, že se jede za plného silničního provozu. Každý účastník vyjížďky startuje na vlastní nebezpečí. Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu a obecně platné právní předpisy.

Registrace do vyjížďky se bude konat v den závodu v čase mezi 9:00 – 11:45. Zápisné je 50,- Kč, hradí se na místě v hlavním stanu u registrace a v ceně je originální Průkaz E-bajkera a malé občerstvení v cíli.

Občerstvení

 • domácí guláš
 • domácí koláče
 • palačinky
 • espresso
 • točená zmrzlina
 • čepované pivo – alko i nealko
 • ochutnávka Lahodných vín®

Důležité informace pro diváky závodu

Vážení diváci. I když aktivně nezávodíte, přesto jste taktéž účastníky celé akce a i pro Vás platí určitá pravidla. Protože je náš závod veden převážně přírodou, žádáme Vás o ohleduplné chování, udržování pořádku a především dbejte pokynů pořadatelů. Nepohybujte se v průběhu hlavního závodu přímo v závodní trati a snažte se vždy vyhýbat závodníkům tak, aby jste je neomezili, případně neohrozili.
Děkujeme Vám a těšíme se, že si všichni DL BAJK společně užijeme.0

Trička DL BAJK

Objednávky triček uzavíráme 14.6.2021!

Trička při registraci do závodu
Pro tento ročník jsme si pro Vás opět připravili bavlněná památeční trička s originálním designem DL BAJK. Objednat si je můžou závodníci rovnou při registraci, kde si lze vybrat velikost a druh, za poplatek 250,- Kč/ks. Úhrada za tričko(a) musí být připsána na účet pořadatele nejpozději do 14. 6. 2021Trička objednaná a zaplacená předem budou připravena společně se startovním číslem při registraci v místě konání závodu. Úhrady připsané až po tomto datu vracíme zpět na účet odesílatele a trička nebudou dodána.


Trička bez registrace do závodu

Jestliže se Vám tričko líbí a neúčastníte se závodů, taktéž je možno písemně závazně trička objednat za cenu 250,- Kč/ks a to vyplněním, vytištěním, podepsáním, naskenováním a odesláním 
objednávkového formuláře na e-mailovou adresu: info@dlbajk.cz. Zároveň je potřeba poslat úhradu na účet č.152 837 563 / 0300 a to nejpozději do 14.6.2021. Úhrady připsané až po tomto datu vracíme zpět na účet odesílatele a trička nebudou dodána.

Pro děti jsme připravili trička v limetkové barvě, pro dámy v barvě žluté a pro pány v modré.