PROPOZICE

Propozice závodu / pravidla

ZÁKLADNÍ INFORMACE
MTB závod Dolnolhotský BAJK proběhne v sobotu 25.6.2022 v areálu hřiště TJ Sokol Dolní Lhota. 

START a CÍL

Start i cíl je v areálu hřiště TJ Sokol Dolní Lhota. 

TRASA
Soutěžní trať pro horská kola vede v mírném lesním terénu s techničtějšími výjezdy i sjezdy. Závod se pojede na 4 kola. Start i cíl bude v areálu hřiště TJ Sokol Dolní Lhota. Závodníci vystartují z areálu hřiště, pojedou 1,3 km až k soutěžnímu okruhu, kde ujedou 4 kola a pak zamíří do cíle.
Více informací naleznete zde: TRASY.

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE
Limity počtu závodníků na startu letošního závodu jsou následující:
– 100 v kategoriích dospělých
– 60 v dětských kategoriích od 6 – 14 let
– 20 v dětských kategoriích odrážedel do 5 let

Zájemci se mohou přihlásit do jedné z následujících soutěžních kategorií: 

Muži a ženy (od 15 let) 
MA – muži 15-18 let
MB – muži 19-29 let
MC – muži 30-39 let
MD – muži 40-49
MC – muži 50+

ZA – ženy 15-18 let
ZB – ženy 19-29 let
ZC – ženy 30-39
ZD – ženy 40+

Děti (od 6 do 14 let)
Zapsat dítě do starší kategorie je možné po předchozí domluvě s ředitelem závodu. Opačným směrem to nelze.
KA – kluci 6-7 let (EASY) – ročníky narození 2015 – 2016
KB – kluci 8-10 let (DRIVE 3) – ročníky narození 2012 – 2014
KC – kluci 11-12 let (DRIVE 5) – ročníky narození 2010 – 2011
KD – kluci 13-14 let (DRIVE 7) – ročníky narození 2008 – 2009

HA – holky 6-7 let (EASY) – ročníky narození 2015 – 2016
HB – holky 8-10 let (DRIVE 3) – ročníky narození 2012 – 2014
HC – holky 11-12 let (DRIVE 5) – ročníky narození 2010 – 2011
HD – holky 13-14 let (DRIVE 7) – ročníky narození 2008 – 2009

Děti na odrážedlech (do 5 let)
OK – kluci na odrážedlech – ročníky narození 2017 – 2022
OH – holky na odrážedlech 
– ročníky narození 2017 – 2022

ŘAZENÍ NA STARTU ZÁVODU MUŽŮ A ŽEN

Řazení na startu určuje pořadatel. Závodníci všech kategorií mužů a žen, kteří se v předchozím ročníku Bajku umístili na prvních 3 pozicích ve své kategorii, mají absolutní přednost při řazení na startu závodu. Za nimi se zařadí ostatní závodníci systémem kdo dřív přijde… .

Jsme součástí BARS – BAJKERSKÉ AMATÉRSKÉ REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE 2021

MĚŘENÍ A VÝSLEDKY ZÁVODU
On-line profesionální čipová technologie www.amchrono.cz

PODMÍNKY ÚČASTI A REGISTRACE

Podmínkou účasti v závodu je registrace a zaplacení startovného a podepsání Čestného prohlášení o negativním testu.
Startovné při registraci předem on-line = 250 Kč a musí být připsáno na účet pořadatele nejpozději do 21. 6. 2022.
Startovné při dodatečné registraci na místě v den konání závodu = 350 Kč. 
Rodiče registrují své děti on-line. Děti do 14 let mají startovné zdarma.

Dodatečná registrace dětí na místě je možná ale pouze do naplnění limitu 60 dětí. Bude-li tohoto limitu dosaženo, registrace nebude možná.

 • Ochranná přilba je povinná pro všechny závodníky!
 • Zákaz jízdy na elektrokolech v hlavním a dětském závodu!
 • Závodníci startují na vlastní nebezpečí.
 • Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla našeho závodu, pokyny pořadatelů a obecně platné právní předpisy.

Účastníci mladší 18-ti let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce nebo v bezprostředním doprovodu dospělé osoby. Pro tento souhlas je rozhodující přesné datum narození. Bez podepsaného písemného souhlasu zákonného zástupce nebude účastníkovi vydáno závodní číslo a nebude umožněno závodit. Potvrzení je možné podepsat i v průběhu registrace v den závodu. Z důvodů rychlejšího odbavení u registrace doporučujeme rodičům tento souhlas vytisknout a podepsat předem. Přihlášením na závod nebo podáním přihlášky (on-line, nebo na místě) bere každý závodník na vědomí a souhlasí s následujícím čestným prohlášením.

Závodník se v den závodu při prezenci pořadatelské službě prokazuje průkazem totožnosti. Bez něj nelze ověřit totožnost a umožnit start.

Každý účastník podpisem na přihlášce nebo odesláním on-line formuláře bere na vědomí, že během závodu bude pořizován fotografický a audiovizuální záznam, který může být zveřejněn pro účely prezentace závodu. Dále dává souhlas na dobu časově neomezenou a bez nároku na honorář se zveřejněním obrazového materiálu pořízeného v souvislosti se závodem, i když je na něm sám uveden a dále dává souhlas se zpracováním svých osobních dat pro potřeby tohoto závodu.

PROGRAM

Dětský závod – harmonogram
7:30 – 9:00 – Prezence pro dětský závod + dodatečná registrace na místě. Registrujete-li dítě pouze do závodu odrážedel, stačí se dostavit do 12:15 hodin.
09:30 – EASY (HA a KA)
10:00 – DRIVE 3 (HB a KB)
10:30 – DRIVE 5 (HC a KC)
11:15 – DRIVE 7 (HD a KD)
12:30 – Ukončení dětského závodu
12:45 – Závod odrážedel
13:00 – Vyhlášení výsledků a předávání cen dětského závodu a odrážedel

Hlavní závod – harmonogram
09:00 – 13:00 – Prezence pro hlavní závod + dodatečná registrace na místě
13:01 – 13:30 – Uvolnění míst on-line registrovaných závodníků, kteří se nedostavili včas na prezenci. Místa budou přenechána novým zájemcům registrujícím se na místě
14:00 – Start hlavního závodu
17:00 – Vyhlášení výsledků a předávání cen

Elektrokola – nesoutěžní vyjížďka
9:00 – 11:45 – Registrace do vyjížďky elektrokol
12:00 – Start nesoutěžní vyjížďky elektrokol

Pořadatel si vyhrazuje právo k časovému posunu startu závodů.

Trofeje, o které se bude bojovat

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO ZÁVODNÍKY

Startovné zahrnuje:

 • Zdravotní a pořadatelskou službu
 • Technický servis na trati a v cíli (servis kol, mytí kol, šatny a sprchy)
 • Startovní číslo a servis měření času
 • Stravenku na teplé jídlo a nápoj
 • Parkoviště pro auta
 • Sprchy v zázemí TJ Sokol Dolní Lhota
 • Tlaková myčka nebo hadice pro umytí kol
 • Občerstvení na trase závodu a v cíli
Kdy se startovné nevrací:
 • V případě neúčasti závodníka
 • V případě zrušení závodu z důvodu vyšší moci

Doporučení pořadatele

 • Doporučujeme individuální úrazové připojištění a pojištění zodpovědnosti způsobené druhým osobám.
 • Doporučujeme lékařskou prohlídku a důkladně zvážit aktuální zdravotní stav.
Dle pokynů správy Lesů ČR tímto všechny účastníky Bajku zároveň upozorňujeme, že v lese platí zákaz rozdělávání ohňů.

Diskvalifikace

Závodníci budou diskvalifikováni v těchto případech:

 • Jízda bez přilby
 • Účast v závodě pod cizím jménem
 • Vybočení ze závodní trati či zkracování závodu
 • Výměna startovního čísla
 • Nesportovní chování
 • Odstartování v nesprávné kategorii
 • Užití cizí pomoci

Vedení závodu si vyhrazuje právo v případě nutnosti diskvalifikovat účastníka závodu.

PARKOVÁNÍ

Upozorňujeme všechny návštěvníky závodu, že parkoviště v areálu hřiště TJ Sokol Dolní Lhota není schopno pojmout velký počet automobilů. Prosíme Vás, abyste využili dvě další obecní parkoviště a to na nádraží u tramvajové zastávky a u Obecního úřadu. Prosíme Vás, abyste neparkovali na ul. Osvobození. Jedná se o silnici III. třídy a parkování na této komunikaci není povolené ani po dohodě s PČR. V den závodu bude přítomna pořadatelská služba, která bude parkování korigovat. Dbejte pokyny pořadatelů.

Mapka obecních parkovišť – klikněte pro zvětšení:

DOPROVODNÝ PROGRAM

Pokud se nebudete účastnit závodů horských kol, můžete si prohlédnout či vyzkoušet elektrokola z nabídky jednoho z našich partnerů a to přímo v areálu bývalých tenisových kurtů. 
Pro děti je v areálu k dispozici dětské hřiště s pískovištěm, prolézačkou, houpačkou a kolotočem.

Občerstvení

 • domácí guláš
 • domácí koláče
 • párky v rohlíku
 • domácí sekaná v housce
 • palačinky
 • espresso
 • čepované pivo BERNARD – alko i nealko
 • prodejní ochutnávka Lahodných vín®

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO DIVÁKY ZÁVODU

Vážení diváci. I když aktivně nezávodíte, přesto jste taktéž účastníky celé akce a i pro Vás platí určitá pravidla. Protože je náš závod veden převážně přírodou, žádáme Vás o ohleduplné chování, udržování pořádku a především dbejte pokynů pořadatelů. Nepohybujte se v průběhu hlavního závodu přímo v závodní trati a snažte se vždy vyhýbat závodníkům tak, aby jste je neomezili, případně neohrozili.

Dle pokynů správy Lesů ČR tímto všechny účastníky Bajku zároveň upozorňujeme, že v lese platí zákaz rozdělávání ohňů.

Děkujeme Vám a těšíme se, že si všichni DL BAJK společně užijeme.

ODZNAKY DL BAJK

Odznáčky si můžete zakoupit na místě v den konání závodu u hlavního štábu.

Památeční odznáčky DLBAJK
Jedná se o kvalitní, nerezové odznáčky vytištěné moderní UV technologií a za pouhých 35,- Kč můžou být Vaše ;-).